homenewsarticleproductwebboardpaymentdeliverydownloadcontact
User
Guest
Login

Product
 
 eXTReMe Tracker
 
 
TRIDI วอนรัฐสนับสนุน VoIP จริงจัง กระตุ้นภาพรวมศก.
Post date: 2009-04-16
 


สภาอุตสาหกรรมฯแนะภาครัฐควรสนับสนุนการวิจัยต่อยอดเทคโนโลยี VoIP ระบุหากเกิดขึ้นเต็มรูปแบบสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ด้านTRIDI เผย ตลาดเติบโต 100 % ทุกปี เดินหน้าจัดสัมมนาระดมสมองพัฒนาต่อยอด VoIP

นายขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาครัฐควรเข้ามาช่วยสนับสนุนการวิจัยเพื่อเป็นการต่อยอดเทคโนโลยี VoIP (Voice Over IP) ให้เกิดขึ้นแท้จริงในประเทศไทยอันจะเป็นการเร่งผลักดันให้ภาคเศรษฐกิจมีการ พัฒนามากยิ่งขึ้น และเชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยี VoIP ภายในอีก 4-5 ปีก็จะสามารถเข้ามาทดแทนเทคโนโลยีเดิมและสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดอาเซียนได้

ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี VoIP โดยมองถึง ภาพรวมของประเทศไทยยังเป็นการนำเข้าอุปกรณ์เข้ามาให้บริการซึ่งส่งผลให้มี ราคาสูงและทำให้ผู้ประกอบการหันมาพัฒนาด้านคอนเทนต์เพื่อใช้ในการแข่งขันใน ตลาดมากกว่า สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงทำให้เห็นว่าหากมีการผลิต อุปกรณ์ในประเทศ จะส่งผลให้ต้นทุนถูก ช่วยทดแทนการนำเข้า และเป็นการช่วยผู้ประกอบการ SME ได้อีกทาง

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) กล่าวว่า ความต้องการใช้เทคโนโลยี VoIP มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยมีการเติบโตของตลาดประมาณ 100 % เนื่องจากเทคโนโลยี VoIP มีความสามารถในการเชื่อมโยงที่เหนือกว่าเทคโนโลยีที่ให้บริการเสียงแบบเดิม ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้ และบวกกับต้นทุนถูกจึงมีผู้หันมาให้บริการเพิ่มขึ้น

โดย ปัจจุบันผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี VoIP ในประเทศไทยหลายราย อาทิ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) หรือTT&T บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือCAT, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ True, และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือทีโอที ที่มีการให้บริการกว่า 5 ล้านเลขหมาย

ทั้งนี้ การหลอมรวมเทคโนโลยีระหว่างคอมพิวเตอร์กับระบบโทรศัพท์ ทำให้ระบบโทรศัพท์เป็นเหมือนระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น เทคโนโลยี VoIP จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เชื่อว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยจะมีการเติบโต โดยเฉพาะภาคการผลิตที่มีความพร้อมสามารถแข่งขันได้และยังมองว่าเป็นตลาดใหญ่ และมีความต้องการสูง และนอกจากนี้หลายส่วนกำลังผลักดันเพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ

เมื่อวานนี้(8เม.ย.52)สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยด้าน VoIP ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง ?การพัฒนา VoIP ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย? เพื่อต้องการแสดงผลงาน และความสามารถของคนไทยในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งTRIDI ต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่มีความสนใจในเรื่องนี้ อีกทั้งทำให้กลุ่มต่าง ๆ ด้านโทรคมนาคมทราบความเป็นไปของอุตสาหกรรมว่าองค์กร กลุ่ม หรือผู้ประกอบการรายใด ดำเนินกิจการอะไรบ้าง TRIDI จึงพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของ ไทยร่วมกัน

 
from Manager
 
http://www.manager.co.th/cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9520000040222
 
Language
thgb
 

©2006-2010 Mindtek All Rights Reserved